ניו זילנד

החל מ-1 באוקטובר 2019,

נדרשים תיירים הנכנסים לניו זילנד בכל דרך שהיא (כולל שייט) להגיע עם ויזה אלקטרונית שהונפקה מראש, אשר תהיה בתוקף עד לשנתיים.

הנפקת הוויזה תכלול גם תשלום מס תיירות ושימור בינ"ל.