תנאים כלליים לבקשת הזמנת קרוואן - אירופה

 • תנאים כלליים לבקשת הזמנת קרוואן - אירופה

   

  1. הצעת המחיר שטופס זה הוא חלק ממנה ואשר נשלחה אליך בדוא"ל או בפקס או נמסרה לך במשרדי החברה זוהי הצעת מחיר בלבד. רק לאחר שהמזמין (הלקוח) חתם על טופס הצעת המחיר ושלח אותה למשרדנו בפקס או במייל או ב- ווטסאפ והיא התקבלה ואושרה, שאז היא נחשבת לבקשה להזמנה (אצל חברת הקרוואנים בחו"ל).

   אין משום הצעה זו ביצוע הזמנה לקרוואן והמחיר הסופי של ההשכרה יהיה על פי זמינות הקרוואן ביום ביצוע ההזמנה בפועל.

    

  2. עבור ביצוע ההזמנה של הקרוואן אחויב במקדמה בסך 300 EUR או 30% (בהתאם ליעד) אשר תשולם באשראי, תשלום שלא בכרטיס אשראי יעכב את ביצוע ההזמנה עד לקבלת התשלום בפועל בחשבון החברה.
  3. אופן ביצוע יתרת התשלום על ההשכרה יבוצע לא יאוחר מ- 45 יום לפני תאריך לקיחת הקרוואן.
  4. אי תשלום מלוא מחיר ההשכרה במועד שנקבע עלול לגרום לביטול ההזמנה וחיוב המזמין בדמי ביטול.
  5. המחיר הנקוב הינו מחיר ההשכרה במט"ח על פי מטבע מדינת היעד של ההשכרה.
  6. על פי החוק לצמצום השימוש במזומן ניתן לשלם עבור ההזמנה במזומן עד לסך של 11,000 ש"ח (את המחיר במט"ח לצורך זה בלבד יש לחשב לפי שער יציג) במידה וסכום העסקה עולה על 11,000 ש"ח ניתן לשלם עד 10% מעלות ההשכרה ועד לתקרה של 11,000 ש"ח, את התשלום במזומן ניתן לשלם בשקלים או במט"ח.
  7. בתשלום שקלי השער לחישוב ההמרה ממט"ח לשקלים יהיה על חוק הגנת הצרכן שער העברות והמחאות גבוה שפורסם יום קודם ליום התשלום על ידי אחד מהבנקים הגדולים.
  8. על תשלום בשקלים יתבסס תשלום של דמי המרה בגובה של 10 אגורות לאירו, לירה שטרלינג ו- 5 אגורות לשאר המטבעות באירופה.
  9. על תשלום בכרטיס אשראי, בכל מסלול שהוא, יגבו דמי אשראי בגובה של 1% מהתשלום בשקלים.
  10. בתשלום בכרטיס אשראי ניתן לשלם בעד- 6 תשלומים שקליים שווים ללא ריבית. על כל תשלום נוסף תגבה ריבית בהתאם למספר התשלומים הסופי בגובה של חצי אחוז לכל תשלום.
  11. ניתן לשלם בתשלומים בכרטיס אשראי במסלול קרדיט על פי ההסכם בין הלקוח לבין הבנק.
  12. בביצוע העברה במט"ח מחשבון לחשבון, יש לוודא שכל העלויות העברה הם על חשבון המעביר (OUR) וכן יש להוסיף תוספת של 20 יורו להעברה עבור דמי טיפול בהעברות מטח.
  13. פיקדון (דמי ביטחון) עבור השכרת הקרוואן יחויבו בפועל באמצעות כרטיס אשראי בין לאומי (ויזה או מאסטר כארד) במעמד קבלת הקרוואן על ידי חברת ההשכרה בחו"ל ועל אחריותה בלבד, דמי פיקדון אלו יוחזרו לשוכר לאחר החזרת הרכב במועד על פי תנאי חברת ההשכרה בחו"ל ישירות לשוכר ובניקוי של תשלום עבור נזקים ו/או ניקיון במידה והקרוואן הוחזר לתחנה שאינו נקי ויש בו נזקים על פי החלטת חברת ההשכרה, ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ אינה צד לכל נושא הפיקדון.
  14. במידה והקרוואן יוחזר כאמור לתחנת ההשכרה עם נזקים תגבה חברת ההשכרה את עלות הנזק עד גובה דמי ההשתתפות העצמית לכל מקרה בנפרד.
  15. בהתאם לתיקון לחוק הגנת הצרכן אשר פורסם ברשומות בתאריך 06/01/20219 בסעיף 14 ג "על אף האמור בסעיפים 14 ג(ג) ו־ 14 ה, עוסק המציע לצרכן להתקשר בעסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל, רשאי להציע לצרכן, לגבי אותו שירות שהוצע, לבחור בין החלופות של זכות ביטול לפי הוראות סעיפים 14 ג(ג) ו־ 14 ה או מדיניות הביטול של נותן השירות מחוץ לישראל", הצעת המחיר הזאת ניתנת לצרכן על שירות הניתן במלואו בחו"ל ועל פי מדיניות הביטול של נותן השירות מחוץ לישראל כמפורט להלן.
  16. דמי הביטול של ההזמנה משתנים בהתאם לדגם הקרוואן ותחנת האיסוף על פי תנאי נותן השירות בחו"ל

   (את ההתאמה בין התנאים המפורטים להלן לדגם המוזמן ניתן לשייך לפי האותיות המופיעות בשם הדגם לפני הקו הנטוי,  למשל בדגם MG/Compact Plus  יש לקרוא את דמי הביטול לדגמים מסדרת MG)

    

    

  17. דמי ביטול לדגמים מסדרת MG 
  18.  

   דמי ביטול: בכל מקרה של ביטול יגבו 30 יורו דמי טיפול בנוסף למפורט מטה:

   מיום ההזמנה ועד 50 יום לפני תאריך ההשכרה -  20% ממחיר השכרה (מינימום 300 יורו)

   בין 49 יום ל- 15 יום לפני תאריך השכרה -  50% ממחיר השכרה

   בין 15 יום ועד ל- יום אחד לפני ההשכרה -  80% ממחיר ההשכרה,

   ביטול ביום ההשכרה - 95% ממחיר השכרה.

    

    

  19. דמי ביטול לדגמים מסדרת DG 
  20.  

   דמי ביטול: בכל מקרה של ביטול יגבו 30 יורו דמי טיפול בנוסף למפורט מטה:

   מיום ההזמנה ועד 50 יום לפני תאריך ההשכרה -  10% ממחיר השכרה

   בין 49 יום ל- 15 יום לפני תאריך השכרה -  50% ממחיר השכרה

   בין 15 יום ועד ל- יום אחד לפני ההשכרה -  80% ממחיר ההשכרה,

   ביטול ביום ההשכרה - 95% ממחיר השכרה.

    

  21. דמי ביטול לדגמים מסדרת TCF 
  22.  

   דמי ביטול: בכל מקרה של ביטול יגבו 30 יורו דמי טיפול בנוסף למפורט מטה:

   מיום ההזמנה ועד 30 יום לפני תאריך ההשכרה -  200 אירו

   בין 29 יום ל- 22 יום לפני תאריך השכרה -  25% ממחיר השכרה

   בין 21 יום ל- 16 יום לפני תאריך השכרה -  50% ממחיר השכרה

   בין 15 יום ועד ל- יום ההשכרה -  100% ממחיר ההשכרה,

    

  23. דמי ביטול לדגמים מסדרתFA
  24.  

   דמי ביטול: בכל מקרה של ביטול יגבו 30 יורו דמי טיפול בנוסף למפורט מטה:

   מיום ההזמנה ועד 45 יום לפני תאריך ההשכרה -  100 אירו

   בין 44 יום ל- 30 יום לפני תאריך השכרה -  30% ממחיר השכרה

   בין 29 יום ועד ליום ההשכרה -  100% ממחיר ההשכרה,

    

  25. דמי ביטול לדגמים מסדרת DNC 
  26.  

   דמי ביטול: בכל מקרה של ביטול יגבו 30 יורו דמי טיפול בנוסף למפורט מטה:

   מיום ההזמנה ועד 60 יום לפני תאריך ההשכרה -  50% מהמקדמה ששולמה

   בין 59 יום ל- 15 יום לפני תאריך השכרה -  100% המקדמה

   בין 14 יום ועד ליום ההשכרה -  100% ממחיר ההשכרה,

    

  27. דמי ביטול לדגמים מסדרת HUL 
  28.  

   דמי ביטול: בכל מקרה של ביטול יגבו 30 יורו דמי טיפול בנוסף למפורט מטה:

   מיום ההזמנה ועד 51 יום לפני תאריך ההשכרה -  25% ממחיר השכרה (מינימום 300 יורו)

   בין 50 יום ל- 31 יום לפני תאריך השכרה -  50% ממחיר השכרה (מינימום 450 יורו)

   בין 30 יום ועד ליום ההשכרה -  100% ממחיר ההשכרה,

    

  29. דמי ביטול לדגמים מסדרת CCG 
  30.  

   דמי ביטול: בכל מקרה של ביטול יגבו 30 יורו דמי טיפול בנוסף למפורט מטה:

   מיום ההזמנה ועד 50 יום לפני תאריך ההשכרה -  10% ממחיר השכרה

   בין 49 יום ל- 15 יום לפני תאריך השכרה -  50% ממחיר השכרה

   בין 15 יום ועד ל- יום אחד לפני ההשכרה -  80% ממחיר ההשכרה,

   ביטול ביום ההשכרה - 95% ממחיר השכרה.

    

  31. דמי ביטול לדגמים מסדרת SHG 
  32.  

   דמי ביטול: בכל מקרה של ביטול יגבו 30 יורו דמי טיפול בנוסף למפורט מטה:

   מיום ההזמנה ועד 45 יום לפני תאריך ההשכרה -  30% ממחיר השכרה

   בין 44 יום ל- 30 יום לפני תאריך השכרה -  45% ממחיר השכרה

   בין 29 יום ל- 16 יום לפני תאריך השכרה -  70% ממחיר השכרה

   בין 15 יום ועד ליום ההשכרה -  100% ממחיר ההשכרה,

    

  33. דמי ביטול לדגמים מסדרתSAC   
  34.  

   דמי ביטול: בכל מקרה של ביטול יגבו 30 יורו דמי טיפול בנוסף למפורט מטה:

   מיום ההזמנה ועד 30 יום לפני תאריך ההשכרה -  30% ממחיר השכרה

   בין 29 יום ל- 15 יום לפני תאריך השכרה -  50% ממחיר השכרה

   בין 14 יום ועד ל- יום אחד לפני ההשכרה -  80% ממחיר ההשכרה,

   ביטול ביום ההשכרה - 100% ממחיר השכרה.

    

   דמי ביטול לדגמים מסדרת IBR 

    

   דמי ביטול: בכל מקרה של ביטול יגבו 30 יורו דמי טיפול בנוסף למפורט מטה:

   מיום ההזמנה ועד 30 יום לפני תאריך ההשכרה -  50% מהמקדמה ששולמה

   בין 29 יום ל- 10 יום לפני תאריך השכרה -  50% ממחיר השכרה

   בין 9 יום ועד ל- יום אחד לפני ההשכרה -  80% ממחיר ההשכרה,

   ביטול ביום ההשכרה - 100% ממחיר השכרה.

    

  35. דמי ביטול לדגמים מסדרת SEM 
  36.  

   דמי ביטול: בכל מקרה של ביטול יגבו 30 יורו דמי טיפול בנוסף למפורט מטה:

   מיום ההזמנה ועד 30 יום לפני תאריך ההשכרה -  50% ממחיר השכרה (מינימום 300 יורו)

   בין 29 יום ל- 16 יום לפני תאריך השכרה -  80% ממחיר השכרה

   בין 15 יום ועד ליום ההשכרה -  100% ממחיר ההשכרה,

    

  37. דמי ביטול לדגמים מסדרת IFH 
  38.  

   דמי ביטול: בכל מקרה של ביטול יגבו 30 יורו דמי טיפול בנוסף למפורט מטה:

   מיום ההזמנה ועד 50 יום לפני תאריך ההשכרה -  20% ממחיר השכרה (מינימום 300 יורו)

   בין 49 יום ל- 15 יום לפני תאריך השכרה -  50% ממחיר השכרה

   בין 15 יום ועד ל- יום אחד לפני ההשכרה -  80% ממחיר ההשכרה,

   ביטול ביום ההשכרה - 100% ממחיר השכרה.

    

  39. דמי ביטול לדגמים מסדרת AG 
  40.  

   דמי ביטול: בכל מקרה של ביטול יגבו 30 יורו דמי טיפול בנוסף למפורט מטה:

   מיום ההזמנה ועד 90 יום לפני תאריך ההשכרה -  300 יורו

   בין 89 יום ועד 50 יום לפני תאריך ההשכרה -  30% ממחיר השכרה (מינימום 300 יורו)

   בין 49 יום ל- 15 יום לפני תאריך השכרה -  50% ממחיר השכרה

   בין 15 יום ועד ל- יום אחד לפני ההשכרה -  80% ממחיר ההשכרה,

   ביטול ביום ההשכרה - 95% ממחיר השכרה.

    

  41. דמי ביטול לדגמים מסדרת BUA 
  42.  

   דמי ביטול: בכל מקרה של ביטול יגבו 30 יורו דמי טיפול בנוסף למפורט מטה:

   בין 89 יום ועד 50 יום לפני תאריך ההשכרה -  30% ממחיר השכרה (מינימום 300 יורו)

   בין 49 יום ל- 15 יום לפני תאריך השכרה -  50% ממחיר השכרה

   בין 15 יום ועד ל- יום אחד לפני ההשכרה -  80% ממחיר ההשכרה,

   ביטול ביום ההשכרה - 95% ממחיר השכרה.

    

  43. על כל שינוי בפרטי ההזמנה לאחר ביצוע ההזמנה ואישורה על ידי הספק המקומי יש תוספת תשלום של דמי שינוי בסך של 25 אירו וזאת בנוסף לעלויות השינוי במידה וקיימים, גם בהורדת פריט מההזמנה או קיצור מספר ימי ההשכרה יגבו דמי השינוי, מומלץ למזמין לוודא היטב שכל התוספות המבוקשות על ידו כלולות בהזמנה הראשונית ומומלץ לבדוק היטב ולאשר את פרטים בהזמנה בהתאם.
  44. מחירי השכרת קרוואן על פי רוב אינם כוללים העברות משדה התעופה לתחנת ההשכרה, בחלק מהחברות ניתן להוסיף העברות ומקרים אלו בלבד מחיר העברות יפורט בטבלת התוספות.
  45. מחירים בהצעה זו לא כוללים כל מס שאינו יודע כעת ויוטל בעתיד.
  46. ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ אינה אחראית למצבו או לתקינותו של הקרוואן אשר יינתן בתחנת ההשכרה, על הלקוח לבדוק את מצב הקרוואן ולבקש שיתקנו את מה שלא תקין לפני קבלת הקרוואן. ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ אינה הכתובת לתביעות בנושא תקינות או תקלות בקרוואן אותם יש להפנות ישירות כנגד חברת ההשכרה המקומית. מקום השיפוט של תלונות בין השוכר לחברת ההשכרה המקומית יהיה על פי תנאיי חברת ההשכרה המקומית כפי שמופיע בחוזה ההשכרה שעליו חותם הנוסע במעמד קבלת הקרוואן.
  47. ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ לא תהיה אחראית על תקינותו של הקרוואן במהלך תקופת ההשכרה, שירות דרך ותיקון תקלות בקרוואן יינתן על ידי החברה המשכירה בלבד.במידה והקרוואן יוחזר לתחנת ההשכרה מלוכלך ו/או עם נזקים תגבה חברת ההשכרה את עלות הנזק או דמי ניקיון וכד' עד גובה דמי ההשתתפות העצמית (לכל מקרה ביטוחי בנפרד) מלקוח וכל תשלום מסוג זה יבוצע בין הלקוח לחברת ההשכרה המקומית ועל אחריותם בלבד, ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ לא תהיה צד לעניין זה בשום מקרה.
  48. ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ אינה הכתובת לתביעות כנגד חברת ההשכרה המקומית. מקום השיפוט של תלונות בין השוכר לחברת ההשכרה המקומית יהיה על פי תנאיי חברת ההשכרה המקומית כפי שמופיע בחוזה ההשכרה שעליו חותם הנוסע במעמד קבלת הקרוואן.
  49. חברת ההשכרה המקומית שומרת לעצמה את הזכות לתת ללקוח במעמד קבלת הקרוואן רכב חלופי לזה שהוזמן מראש, ללא הודעה מוקדמת, כל עוד שיתאים מבחינת הרישוי למספר הנוסעים בקרוואן, מבלי לגבות תוספת מחיר מהלקוח במידה ועלות ההשכרה של הקרוואן החלופי עולה על עלות ההשכרה של הקרוואן שהוזמן. חברת ההשכרה תחזיר לשוכר את הפרש העלות בין הקרוואן שנמסר לבין הקרוואן שהוזמן אם המחיר נמוך יותר ממחיר הקרוואן שנמסר.
  50. המספר המקסימאלי של הנוסעים בקרוואן הם על פי הרישוי של הקרוואן וכפי שמופיע בטבלה של הצעת המחיר והוא מספר הנוסעים המכסימלי המחייב. במידה ומספר הנוסעים יעלה על מספר זה רשאית חברה ההשכרה המקומית לא לתת ללקוח את הקרוואן, במידה ונלקח קרוואן ונמצאו בו בפועל מעל למספר הנוסעים המותר ברישוי של הקרוואן כפי שמופיע מעלה, יהיה הקרוואן ללא ביטוח. ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ לא תהיה אחראית ומסירה מעליה כל אחריות לטיפול בלקוח זה.
  51. מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה אשר לשוכר כנגד ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ ללא יוצא מהכלל חייבת להיות מובאת בפני החברה לא יאוחר מתום 90 יום לאחר חזרתו לארץ.
  52. מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הזמנתו של הקרוואן באמצעות ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ  ישירות או באמצעות משרד נסיעות וגם/או אצל סוכן נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם שבו מקום מגוריו של המזמין או המקום בו מצוי משרד נסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ בין אם תוגש התביעה נגד ב.ד. גרייבר סיטונאי תעופה ותיירות בע"מ לבדם וגם/או יחד עם משרד הנסיעות שאצלם נרשם הלקוח, תהא סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט בעיר חיפה בלבד.
  53. התנאי ההשכרה המלאים של הקרוואן בשפה האנגלית נמצאים באתר החברה במפרט של הדגם שמופיע בטבלה בהצעת המחיר כתובת האתר www.caravanim.co.il וכן הם נמצאים במשרדי החברה וניתן לקבלם על פי דרישה.
  54. בכל מקרה של שאלה או הבדל בין הרשום במסמך זה לבין תנאי חוזה ההשכרה שיחתם בחו"ל בין הלקוח לבין חברת ההשכרה יגברו ויהיו מחייבים תנאי ההשכרה על פי חוזה השכירות שיחתם מול החברה המקומית, בשפה האנגלית או בשפה המקומית, במעמד קבלת הקרוואן.
  55. ביצוע הזמנת הקרוואן והמחיר הסופי של ההשכרה יקבעו סופית על פי זמינות הקרוואן בפועל ביום ביצוע ההזמנה אצל חברת ההשכרה המקומית לאחר שיתקבל טפסי הצעת המחיר חתומים על ידי הלקוח.
  56. ביצוע ההזמנה יעשה רק כאשר הלקוח יחזיר את טופס ההזמנה חתום על ידו במקומות המתאימים לרבות פרטי כרטיס האשראי וחתימה על פרטי האשראי וכן תשלום המקדמה בפועל. לא יבוצעו הזמנות במידה וטפסים יוחזרו שהם לא מלאים וחתומים כנדרש.